Gravferd


Mange kjensler melder seg i møte med død og gravferd. Dei som står nærast må også forhalde seg til ei rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må ein mellom anna ta val om seremoni, gravferdsform og kor gravlegging skal finne stad. Vi vil her prøve å informere om nokre viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.