Kontaktinformasjon


Ålesund kyrkjelege fellesråd

Adresse: Daaeskogen Næringsbygg, Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Telefon:
70 16 53 00
Epost:
postmottak@kyrkja.alesund.no

 

Våre åpningstider:

Mandag til fredag fra kl 10:00 til kl 15:00

Vi er stengt fra kl 11:30 til kl 12:00 hver dag for lunsj.

Kyrkjeverje

Andrea Hunger

Send epost

Avdelingsleiar kyrkjelyd

Hans Roar Aas

70165300

Send epost

Driftsleder

Geir Peter Aure

70165300

Send epost

Konsulent servicekontor

Lilly Anne Lervåg

70165300

Send epost

Prost

Svein Runde

70165322

Send epost

Sekretær Servicekontor

Birgitte Slinning

70165300

Send epost

Rådgivar sokn

Kristin Smehus

70165300

Send epost

Ikt/ Personalkons.

Solfrid Stavnesli

Send epost

Prostesekretær

Siri R. Bergh Sætremyr

70165300

Send epost

Fagleiar gravferdsverksemd

Margrethe Aas Vattøy

70165300

Send epost

Sekretær gravferd

Heidi Elin Viken

70165300

Send epost