Kontaktinformasjon


Ålesund kyrkjelege fellesråd

Adresse: Daaekogen Næringsbygg, Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Telefon:
70 16 53 00
Epost:
postmottak@kyrkja.alesund.no

Kyrkjeverje

Andrea Hunger

70165301

Send e-post

Driftsleder

Geir Peter Aure

70165302

Send e-post

Konsulent servicekontor

Lilly Anne Lervåg

70165300

Send e-post

Prost

Svein Runde

70165322

Send e-post

Sekretær Servicekontor

Birgitte Slinning

70165300

Send e-post

Ikt/ Personalkons.

Solfrid Stavnesli

70165307

Send e-post

Prostesekretær

Siri R. Bergh Sætremyr

70165300

Send e-post

Gravferdskonsulent

Margrethe Vattøy

70165303

Send e-post

Sekretær gravferd

Heidi Elin Viken

70165392

Send e-post