Rettigheiter og plikter


Dette seier gravferdslova om ansvaret for gravferda, feste av grav, gravminne og sletting av grav.

Ålesund kyrkjelege fellesråd ved kyrkjeverjen er ansvarleg for gravferdene i Nye Ålesund kommune. Pårørande har ansvaret for å sørge for gravferda. Det er også dei pårørande som skal ta kontakt med servicekontoret. Dei fleste får god hjelp av eit gravferdsbyrå til dette og andre praktiske oppgåver knytt til gravferda.

Rettigheiter og plikter.

Tilbake