Informasjon om festeavgift


Nyttig informasjon til deg som er ansvarlig fester for graver.

Gravsted med flere graver: mange tror at når graven har ett felles gravminne, så er det kun en grav. Dette er ikke alltid tilfelle. Det er mange varianter, den mest vanlige er dobbelgrav med felles gravminne, slik:

Gravminne

 

I dette tilfellet må man betale kr 2750,- pr. grav for 10 nye år, altså blir fakturabeløp på denne kr 5500,- Dette fordi man må betale for grav nr 1 og grav nr 2

     

Grav nr. 1

Grav nr. 2

 

 

 
 
 
 
 
 


Noen har også reserverte graver, det kan se slik ut:

Gravminne

 

På denne varianten, så er det en reservert en grav ved siden av den første som ble brukt. I mange tilfeller ønsker kanskje fester å slette den ubrukte graven. Det er ikke et problem, men vær da klar over at man da må flytte gravminnet til midten av grav nr 1, og det kan ikke være bredere enn 75 cm. Da vil den reserverte graven bli brukt av andre. Her vil det også faktureres kr 2750,- pr grav for 10 år, slik som i tilfellet
over.

     

Grav nr. 1

Reservert grav nr. 2

 
 
 
 
 
 
 

 

Det finnes mange varianter, men likt med alle er at det må betales pr. grav, uavhengig av hvor gravminnet står. Det er altså selve plassen som er opptatt man betaler for.

Andre ting som kan være viktig å vite i forhold til festeavgift er at det kun er festeren som kan slette eller endre graver, vi må ha det skriftlig fra fester om det skal være noen endring. Hvis man fyller ut slettebrevet som følger med faktura, så er det kun festerens underskrift som gjelder. Om andre, som for eksempel barn/ektefelle etc skriver under, så vil det ikke bli utført noen endring eller sletting på denne graven.

Det sendes ikke ut festeavgift for alle gravplasser samtidig, ca halvparten blir sendt ut i april/mai og resten vil bli sendt ut i september 2024.

 

Tilbake