Sommervikarer


Vi søker aktive og motiverte sommaervikarer på våre gravplasser!

Arbeidsoppgåver
Stell av grøntanlegg (plenklipping, planting av bed, vatning o.l.) ved gravplassane i Ålesund kyrkelige fellesråd.


Opplæring vert gitt.

Søknaden skal innehalde

-          Periode tilgjengeleg for arbeid
-          Opplysningar om førerkort
-          Referansepersonar + evt. attestar   
-          Kontaktinfo (fødselsdato, adresse, mobil, e-post)

Arbeidstakarar over 18 år med førerkort vert føretrekt. Søkjarar må beherske norsk. Avlønning etter gjeldande tariff.

Søknad skal sendast på e-post til: postmottak@kyrkja.alesund.no


For informasjon: Bjarnhild Høgset  tlf. 94532476

Søknadsfrist: snarest

 

Tilbake