Stell av graver/beplantning


Planting, vatning og luking av graver. 

Oversikt over tenester og prisar knytt til stell av graver.

Tenester Pris

Alternativ 1 enkel
3 knollbegonia, 6 lobelia, 17.mai-bukett    

1.050,-

Alternativ 2 enkel
3 høstbegonia, 6 lobelia, 17.mai-bukett   

1.200,-

Alternativ 3
5 knollbegonia, 9 lobelia, 17.mai-bukett  

1.330,-

Alternativ 1 dobbel
7 knollbegonia, 12 lobelia, 17.mai-bukett

1.730,-

Alternativ 2 dobbel
7 høstbegonia, 12 lobelia, 17.mai-bukett  

1.890,-

Alternativ 4
1 knoll, 17-mai bukett    

730,-
Tillegg
2 høstlyng             
370,-
Alternativ
Mosekrans
Blomster til Allehelgensdag
Bukett til 17. mai
380,- per alternativ
Etablering av ny stellavtale 580,-

Legg inn bestilling her.

17.mai-bukett vert satt ut på alle graver i dagane før 17. mai i eigna vaser. I byrjinga av juni vert det planta sommarblomster. Vi tek sikte på at utplanting skal vere gjennomført til St. Hans. Vatning, påfylling av jord og gjødsling etter behov.

Årleg rekning
Rekning vert sendt ut i februar, og stellet pågår til det vert sagt opp. Vi sender ikkje ut purring, og ubetalte rekningar vert sett på som oppseiing av stellet. Stell for gjeldande år vert då ikkje gjennomført.

Det er ikkje mogleg å bestille blomsterstell for inneværande år etter 28. februar.

Legat
Det er ikkje lenger mogleg å opprette legat hos oss, det er kun mogleg å bestille stell med årleg rekning frå 2019.

Ta gjerne kontakt på telefon 70 16 53 00 ved spørsmål.

 

Tilbake