Songkveldar Hildre kyrkje


Lokale eldsjeler i samarbeid med soknerådet

arrangerer songkveldar i Hildre kyrkje.

Datoer for første halvår 2023:

8.februar kl 19:30

8.mars kl 19:30

19.april kl 19:30

24.mai kl 19:30

 

Allsong m/forsongargruppe og band

Piano, gitar, bass, slagverk

Salmar og andre songar

 

Alle er vel møtt!

 

Tilbake