Ledige stillinger


Ålesund Kyrkjelege Fellesråd søker nye medarbeidere.

 For mer informasjon om stillingene og søknadsprosessen:

 

Kyrkjelydspedagog:

Fast 100 % stilling som kyrkjelydspedagog i Ørskog og Skodje sokn.

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4607620010?language=nn&showExpired=False

 

Organist, vikariat:

Vikariat 100% som organist i Ålesund kyrkjelege fellesråd med Ålesund og Volsdalen sokn og krematoriet i Ålesund som særskilt arbeidssted. 

https://8007.webcruiter.no/main/recruit/public/4607877088?&language=nb&use_position_site_header=0&culture_id=NB-NO&url_org=3994483908

 

Avdelingsleiar bygg, anlegg og gravplass:

Fast 100% stilling som avdelinsleiar for bygg, anlegg og gravplass i Ålesund Kyrkjelege Fellesråd:

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4610578175?link_source_id=0

 

 

 

 


 

Tilbake