Prisar


Satsar for tenester knytt til vigsel.

Bruk av kyrkje for vigsel for personar busett utanfor soknet:                  
Kr 4.275,-

Bruk av kyrkje for vigsel, personar som tilhøyrer anna trussamfunn:
Kr 4.275,-

Leie av prest: Dersom ingen har folkeregistrert adresse innen Nordre Sunnmøre Prosti:                                  kr 3.500,- 

Leige av organist for personar som ikke er medlem i Den Norske Kirke eller tilhøyrer anna trussamfunn:                                               
Kr 1.925,-

Øving m /solist, 1 time:                                                                  
Kr 775.- 

For påfølgande time:
Kr 575,-

Tilbake