Prisar


Satsar for tenester knytt til vigsel.

 

Bruk av kyrkje for vigsel for personar busett utanfor soknet:                  
Kr 3.950,-

Bruk av kyrkje for vigsel, personar som tilhøyrer anna trussamfunn:
Kr 3.950,-

Leige av organist for personar som tilhøyrer anna trussamfunn:                                               
Kr 1.850,-

Øving m /solist, 1 time:                                                                  
Kr 700.- 

For påfølgande time:
Kr 500,-

Tilbake